Loading...

Kazimierz Gałysa

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane ze stosowaniem przepisów prawa w związku z pracą świadczoną w jednym z urzędów administracji publicznej. Przedmiotem swojego zainteresowania uczynił szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej (zwłaszcza prawo autorskie oraz prawo Internetu), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnoautorskich klauzul stosowanych w kontraktach zawieranych w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy.