Loading...

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje profesjonalną reprezentację Klientów w postępowaniu przedsądowym oraz w toku postępowania przed sądami wszystkich instancji w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wywołaną m. in. tzw. „błędem w sztuce lekarskiej” czy też wypadkiem komunikacyjnym. W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria świadczy pomocy prawną już na etapie postępowania likwidacyjnego poprzez sporządzanie kompletnych i rzetelnych wniosków o wypłatę należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kierowanych do ubezpieczycieli oraz odwołań od decyzji o odmowie wypłaty, bądź wypłaty w zaniżonej wysokości należnych roszczeń. Ponadto, Kancelaria oferuje również reprezentację Klientów w negocjacjach z ubezpieczycielem oraz w postępowaniach karnych.