Loading...

Dariusz Kiełbasa

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. W latach 1989 - 1998 prokurator Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, a następnie Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku – Białej. Uczestnik szeregu szkoleń i seminariów o zasięgu ogólnokrajowym, organizowanych przez Instytut Ekstpertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie, m.in. w zakresie „Problematyki prawnej i technicznej wypadków drogowych” oraz „Ekspertyzy psychologicznej dla potrzeb procesu karnego”. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów karnych gospodarczych. W Kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych.